POKAZY I KURSY PIERWSZEJ POMOCY

Pokazy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzą Ratownicy medyczni. Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje:

 

  • postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej (BLS),
  • postępowanie z osobą nieprzytomną,
  • bezpieczne ułożenie poszkodowanych, tak zwaną pozycję boczną ustaloną,
  • instruktarze są wzbogacone licznymi informacjami na temat zachowania się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu osób trzecich.

Ratownik medyczny prezentuje działania na fantomie oraz dysponuje pozostałymi niezbędnymi materiałami.