Barry Callebaut

Barry Callebaut

Mobilne Badania brały udział w “Dniu bezpieczeństwa” w fabryce Barry Callebaut.