HK Strategies – Warszawa 2015

HK Strategies – Warszawa 2015

W marcu osteobus dwukrotnie stanął w Warszawie. 6 i 17 marca z badania densytometrycznego skorzystało 100 osób.