Dr. Max - Żory, Kraków, Siemanowice 2012

Dr. Max - Żory, Kraków, Siemanowice 2012

Projekt obejmował trzy duże miasta w połuniowej Polsce. Pierwszy namiot zlokalizowany był w Krakowie, drugi w Żorach a trzeci w Siemanowicach Śląskich. Dzięki trzydniowym badaniom przebadaliśmy, 420 pacjentów i postawiliśmy trafne diagnozy ich schorzeń. Pacjenci korzystali z badań z zakresu:

  • pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz konsultacja z lekarzem internistą uzyskanych wyników,
  • pomiar wysokości ciśnienia tętniczego,
  • stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu – badanie specjalnie zalecane palaczom,
  • konsultacja laryngologiczna wraz z kompletem badań,
  • konsultacja dietetyczna z pomiarem wskaźników BMI i WHR, połączone z kalkulacją diety i poradami żywieniowymi.
powrót do listy realizacji