Lipidogram - badanie poziomu cholesterolu całkowitego, stężenia frakcji HDL i LDL oraz stężenia triglicerydów.

Na czym polega badanie?

Pomiar odbywa się po nakłuciu palca i pobraniu kropli krwi. Analiza trwa około 60 sekund. Wynik podawany jest od razu. Badanie musi być wykonywane na czczo.

 

Dla kogo?

Podstawowym wskazaniem do wykonywania profilu lipidowego krwi jest ocena rozwoju miażdżycy. U osób z określonymi czynnikami ryzyka tej choroby należy powtarzać oznaczanie poziomu cholesterolu i jego frakcji co pewien określony czas. Szczególnie wskazane u osób z:

 • poziomem cholesterolu całkowitego >190 mg/dl,
 • podwyższonym poziomem frakcji LDL tzw. „złego cholesterolu”,
 • niskim poziomem frakcji HDL tzw. „dobrego cholesterolu”,
 • nadciśnieniem tętniczym,
 • cukrzycą,
 • palacze tytoniu,
 • z zawałem serca w młodym wieku w rodzinie chorego,
 • nadwagą lub otyłością,
 • małą aktywnością fizyczną,
 • u mężczyzn po 45 roku życia,
 • u kobiet po menopauzie.

 

Czego dowiadujemy się dzięki badaniu?


Lipidogram odzwierciedla stan gospodarki tłuszczowej organizmu. Wykonanie badania pozwala nam określić poziomu  cholesterolu całkowitego, stężenia frakcji HDL i LDL, a także stężenia trójglicerydów w organizmie i tym samym zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym, takim jak zawał czy udar, określić ryzyko ich wystąpienia i odpowiednio wcześnie wdrożyć właściwe leczenie.

 

Kilka słów o miażdżycy

Nieleczone zaburzenia lipidowe przyczyniają się do rozwoju miażdżycy - przewlekłej choroby, polegającej na zmianach w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, prowadzącej do zmniejszenia światła tętnic i ograniczenia przepływu krwi skutkującego niedotlenieniem. Choroba dotyczy głównie:

 • tętnic wieńcowych –  powoduje chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego, a nawet zawał serca,
 • aorty – sprzyja powstawaniu tętniaków aorty, które mają tendencję do powiększania się i pękania,
 • tętnic mózgowych – zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu,
 • tętnic kończyn dolnych – prowadzi do zarastania światła tętnic, przewlekłego niedokrwienia i w końcowej fazie do martwicy wymagającej amputacji. 

Leczenie obejmuje odpowiednią dietę, zwiększenie aktywności fizycznej i leczenie farmakologiczne: najczęściej statyny lub fibraty.

powrót do listy badań