Konsultacje diabetologiczne

Ważnym zadaniem profilaktyki cukrzycy jest zdrowy styl życia, która wchodzi w zakres profilaktyki rozwoju zaburzeń tolerancji węglowodanów, wraz z identyfikacją czynników ryzyka cukrzycy u osób potencjalnie zagrożonych tą chorobą. Kolejnym zadaniem podstawowej opieki zdrowotnej jest diagnostyka cukrzycy, jak również stanów przedcukrzycowych. 
U zdiagnozowanych pacjentów ocenia się ryzyko pojawienia się późnych powikłań i diagnozuje się wczesne stadia tych powikłań. 

Konsultacje diabetologiczne są wskazane osobom chorującym lub narażonym na cukrzycę.

powrót do listy badań