Konsultacje alergologiczne

Konsultacja alergologiczna jest istotnym elementem w rozpoznawaniu chorób alergicznych i ustalaniu ich przyczyny. Podczas konsultacji alergologicznej lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z chorym. Przede wszystkim pyta o występujące dolegliwości, czas ich objawiania się, styl życia pacjenta i sposób odżywiania się. 

powrót do listy badań