Konsultacja ortopedyczna

Konsultacja w zakresie chorób i urazów narządów ruchu: 

  • szkieletu,
  • układu więzadłowo – stawowego,
  • uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń.
  • konsultacje psychiatryczne

Spotkanie z lekarzem psychiatrą, które obejmuje badanie lekarskie:

  • dokładny wywiad,
  • diagnostykę,
  • udzielenie wsparcia,
  • porady dotyczące dalszego postępowania, w tym także skierowanie do dalszej terapii.
powrót do listy badań