Badanie okulistyczne - badanie ostrości wzroku oraz ciśnienia śródgałkowego

Czego dowiadujemy się dzięki badaniu?

 

Badanie ostrości wzroku jest przeprowadzane przez lekarza okulistę i polega na odczytywaniu różnej wielkości liter z określonej odległości. Ostrość wzroku jest to zdolność odróżnienia dwóch punktów leżących blisko siebie. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowej ostrości wzroku, należy przeprowadzić dokładne badania wyjaśniające przyczynę (wada refrakcji, choroby gałki ocznej lub choroby centralnego układu nerwowego).

Badanie ciśnienia śródgałkowego - badanie służy określeniu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Ciecz wodnista znajdująca się w naszym oku, a w szczególności równowaga pomiędzy jej produkcją a odpływem wpływa na ciśnienie śródgałkowe. Im większy problem z jej odpływem tym większe jest ciśnienie śródgałkowe. Ciśnienie śródgałkowe może się nieznacznie różnić u poszczególnych osób. Za prawidłowe wartości przyjmuję się zakres od 10mm do 21mm Hg.

Podwyższenie ciśnienia ocznego powoduje groźną chorobę oka - jaskrę, mogącą doprowadzić nawet do ślepoty, jeśli nie jest leczona. Niskie napięcie gałki ocznej spotyka się m.in. w stanach zapalnych naczyniówki, w cukrzycy, po urazach, przy nieszczelnych ranach pooperacyjnych, w zaniku gałki ocznej itp. Mierzenie ciśnienia ocznego wchodzi w skład prawie każdego badania okulistycznego, gdyż istnieje wiele chorób oczu, gdzie może wystąpić jaskra jako choroba wtórna.

 

Na czym polega badanie?

Do badania ostrości wzroku służą tablice Snellena.

Badanie ostrości wzroku przeprowadza się dla każdego oka osobno, przy starannym zasłonięciu oka drugiego. Pacjent siada przodem do tablicy Snellena w określonej odległości, zależnej od konstrukcji tablicy, zazwyczaj 5 m. Badany czyta kolejno litery z tablicy, zaczynając od góry, od największych znaków. Badanie jest bezbolesne i trwa zwykle kilka minut.

Tonometria bezkontaktowa - badanie z użyciem tonometru komputerowego, który przy pomocy lekkiego podmuchu powietrza jest w stanie oznaczyć ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Badanie jest bezbolesne, bezkontaktowe i trwa około kilkunastu sekund.

Tonometria aplanacyjna - badanie wykonuje się za pomocą tonometru Goldmana przy lampie szczelinowej wyposażonej w tonometr. Film łzowy rogówki jest barwiony fluoresceiną i po dotknięciu głowicy tonometru do rogówki lekarz odczytuje wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie jest bezbolesne i trwa około jednej minuty.

 

Dla kogo?

Badanie ostrości wzroku jest wskazane u osób:

  • z wadami wzroku
  • z pogorszeniem ostrości widzenia.

 

Badanie ciśnienia śródgałkowego:

Badanie kontrolne u osób po 40 roku życia, zwłaszcza z nadwzrocznością, kiedy gałki oczne są małe i predysponują do pojawienia się jaskry. W przypadkach występującego bólu głowy, bólu okolicy oczodołu lub oka (najlepiej w czasie trwania bólu!). Badanie należy powtórzyć kilkakrotnie, gdyż zwyżki ciśnienia mogą pojawiać się okresowo.

powrót do listy badań