Badanie krwi: Hematokryt , hemoglobina, erytrocyty

Na czym polega badanie?

Pomiaru ilości czerwonych krwinek, stężenia hemoglobiny, hematokrytu dokonuje się innowacyjną, szybką metodą, która wymaga jedynie kropli krwi. Eliminuje ona również konieczność czekania znaną z laboratoriów diagnostycznych - wynik otrzymujemy po około minucie oczekiwania.

 

Dla kogo?

Dla każdego, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

  • przewlekle osłabionych,
  • wegetarian,
  • obficie miesiączkujących kobiet,
  • osób starszych zwłaszcza z chorobami przewlekłymi,
  • podczas ciąży, laktacji, dojrzewania,
  • przy mało zróżnicowanej diecie.

 

Czego dowiadujemy się dzięki badaniu?

Hematokryt (Ht lub Hct), hemoglobina (Hb), erytrocyty (RBC) - są to podstawowe parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy.

Badania te umożliwiają wstępne rozpoznanie niedokrwistości, czerwienicy prawdziwej czy odwodnienia.

 

Erytrocyty – czyli krwinki czerwone, odpowiadają głównie za transport tlenu poprzez krew z płuc do tkanek obwodowych, częściowo przenoszą również dwutlenek węgla z tkanek do płuc. Transport ten możliwy jest dzięki obecności Hemoglobiny – czerwonego barwinka znajdującego się wewnątrz erytrocytów, który ma zdolność nietrwałego wiązania się z tlenem i umożliwia jego przenoszenie.

Hematokryt natomiast informuje jaką procentowo objętość krwi stanowią erytrocyty.

 

Normy:

RBC: M:  4,2-5,4 mln/µl, K: 3,5-5,2 mln/µl

Hb:   M: 14-18 g/dl, K: 12-16 g/dl

Hct:  M: 40-54%, K: 37-47%

 

Zwiększenie wartości powyższych parametrów najczęściej jest wynikiem odwodnienia, czerwienicy prawdziwej, poliglobulii.

 

Zmniejszona liczba najczęściej występuje przy niedokrwistości (anemii), również w stanach przewodnienia i w ciąży.

powrót do listy badań